Trị ký sinh trùng

Ivermectin 1%

Mã hàng : 302
Thành phần