Thuốc tiêm kháng sinh - kháng viêm

Tylosin new

Mã hàng : 301
Thành phần